-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังหวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังหวาย

รหัสโรงเรียน : 290099

เขตการศึกษา : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 – วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังหวาย

-- advertisement --