โลโก้โรงเรียนบ้านกาฮง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกาฮง

รหัสโรงเรียน : 300026

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 สิโรรส บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073434206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกาฮง