-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตันหยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตันหยง

รหัสโรงเรียน : 300202

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4/9 – มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073487109

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตันหยง

-- advertisement --