-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางมะรวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางมะรวด

รหัสโรงเรียน : 300074

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 94130

โทรศัพท์ : 0-7349-9022

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางมะรวด

-- advertisement --