-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

รหัสโรงเรียน : 300244

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 94170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

-- advertisement --