-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 300253

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

โทรศัพท์ : 073437023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัชดาภิเษก

-- advertisement --