-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

รหัสโรงเรียน : 300016

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – มะกรูด รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073337667

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

-- advertisement --