-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม

รหัสโรงเรียน : 300141

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สิโรรส เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม

-- advertisement --