-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนต้นพิกุล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนต้นพิกุล

รหัสโรงเรียน : 300132

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 บาซาเอ – ม่วงหวาน วัด ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073472241

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนต้นพิกุล

-- advertisement --