-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระหวะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระหวะ

รหัสโรงเรียน : 300113

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กระหวะ มายอ ปัตตานี 94190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระหวะ

-- advertisement --