-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกระโด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกระโด

รหัสโรงเรียน : 300134

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – กระโด ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกระโด

-- advertisement --