-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองทราย

รหัสโรงเรียน : 300319

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองทราย

-- advertisement --