-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนประ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนประ

รหัสโรงเรียน : 300057

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ จ.ปัตตานี – นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนประ

-- advertisement --