-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนลังงา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนลังงา

รหัสโรงเรียน : 300067

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073467505

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนลังงา

-- advertisement --