-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านควนหยี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านควนหยี

รหัสโรงเรียน : 300118

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

ที่อยู่ : 0 – ปะโด มายอ ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนหยี

-- advertisement --