-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคูระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคูระ

รหัสโรงเรียน : 300326

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – -d ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคูระ

-- advertisement --