-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชะเมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชะเมา

รหัสโรงเรียน : 300043

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี – นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073424066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชะเมา

-- advertisement --