-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดูวา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดูวา

รหัสโรงเรียน : 300104

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ถนน มายอ ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 073451886

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดูวา

-- advertisement --