-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่าน

รหัสโรงเรียน : 300109

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 เพชรเกษม ลางา มายอ ปัตตานี 94190

โทรศัพท์ : 0812758179

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่าน

-- advertisement --