-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นแซะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นแซะ

รหัสโรงเรียน : 300140

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 227 สิโรรส เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073439947

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นแซะ

-- advertisement --