-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นโตนด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นโตนด

รหัสโรงเรียน : 300320

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นโตนด

-- advertisement --