-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาประดู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาประดู่

รหัสโรงเรียน : 300056

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 372 เพชรเกษม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 073415319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาประดู่

-- advertisement --