-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเกตุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเกตุ

รหัสโรงเรียน : 300038

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 เพชรเกษม นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073-431321

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเกตุ

-- advertisement --