-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำใส

รหัสโรงเรียน : 300102

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 8 ตำบลลุโบะยิไร – ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 0810948121

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำใส

-- advertisement --