-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง)

รหัสโรงเรียน : 300150

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ประจัน ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 073-352154

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง)

-- advertisement --