-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะหุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะหุด

รหัสโรงเรียน : 300117

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 ยือราแป-ลาเกาะ ปะโด มายอ ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 0862969627

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะหุด

-- advertisement --