-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

รหัสโรงเรียน : 300324

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 0849670284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

-- advertisement --