-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละหารยามู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละหารยามู

รหัสโรงเรียน : 300163

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี – ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละหารยามู

-- advertisement --