-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามยอด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามยอด

รหัสโรงเรียน : 300030

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามยอด

-- advertisement --