-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกเหรียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกเหรียง

รหัสโรงเรียน : 300317

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแม่ตีน๊ะ – แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 0848531417

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกเหรียง

-- advertisement --