-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโผงโผง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโผงโผง

รหัสโรงเรียน : 300047

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโผงโผง

-- advertisement --