-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทรายขาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทรายขาว

รหัสโรงเรียน : 300066

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทรายขาว

-- advertisement --