-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

รหัสโรงเรียน : 300068

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 089-8794904

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

-- advertisement --