-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกะรุบี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกะรุบี

รหัสโรงเรียน : 300306

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านกะรุบี สายบุรี-รือเสาะ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 073494023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกะรุบี

-- advertisement --