-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

รหัสโรงเรียน : 300289

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 94220

โทรศัพท์ : 073330832

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

-- advertisement --