-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตือเบาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตือเบาะ

รหัสโรงเรียน : 300301

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตือเบาะ

-- advertisement --