-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง

รหัสโรงเรียน : 300307

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคอลอกาปะ หมู่ที่ 6 – กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 073494157

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง

-- advertisement --