-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปล่องหอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปล่องหอย

รหัสโรงเรียน : 300312

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 0862968485

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปล่องหอย

-- advertisement --