-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าไหม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าไหม้

รหัสโรงเรียน : 300284

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 94220

โทรศัพท์ : 0813881750

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าไหม้

-- advertisement --