-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะแนดาแล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะแนดาแล

รหัสโรงเรียน : 300315

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 073417748

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะแนดาแล

-- advertisement --