-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ ‘เพียรอนุสรณ์’

รหัสโรงเรียน : 300305

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สายบุรี – รือเสาะ กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 073494038

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ ‘เพียรอนุสรณ์’

-- advertisement --