-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง

รหัสโรงเรียน : 300308

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สายบุรี – รือเสาะ ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง

-- advertisement --