โลโก้โรงเรียนบ้านแซะโมะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแซะโมะ

รหัสโรงเรียน : 300208

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : 0980703191

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแซะโมะ