-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโลทู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโลทู

รหัสโรงเรียน : 300316

เขตการศึกษา : สพป.ปัตตานี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 94230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโลทู

-- advertisement --