-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 310071

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035359520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

-- advertisement --