-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

รหัสโรงเรียน : 310323

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โรจนะ ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035-271290

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

-- advertisement --