-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดกษัตราธิราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดกษัตราธิราช

รหัสโรงเรียน : 310019

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-801363

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดกษัตราธิราช

-- advertisement --