-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 310271

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.กะทุ่ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา – กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 035765018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)

-- advertisement --