-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

รหัสโรงเรียน : 310072

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

-- advertisement --