-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 310278

เขตการศึกษา : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ : 0922788065

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

-- advertisement --